Vai ao contido da páxina

Calidade do servizo

Calidade do servizo prestado por esta sociedade e recoñecementos recibidos.


O artigo 8.5 da Lei 3/2013, do 4 de xuño, de creación da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia establece, en relación co mercado postal, que corresponde á Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia realizar o control e medición das condicións de prestación do Servizo Postal Universal, de conformidade co sinalado no Capítulo II do Título III da Lei 43/2010, do 30 de decembro, do servizo postal universal, dos dereitos dos usuarios e do mercado postal, así como na súa normativa de desenvolvemento.

A información sobre os indicadores de calidade do Servizo Postal Universal pode ser consultada no apartado de Transportes e Sector Postal da páxina web da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia: