Anar al contingut de la pàgina

Estadístiques de qualitat

Qualitat del servei prestat per aquesta societat i reconeixements rebuts.


L’article 8.5 de la Llei 3/2013, del 4 de juny, de Creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència estableix, en relació amb el mercat postal, que correspon a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència realitzar el control i mesurament de les condicions de prestació del servei postal universal, d’acord amb allò establert al capítol II del títol III de la Llei 43/2010, del 30 de desembre, del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal, així com de la normativa de desenvolupament.

La informació sobre els indicadors de qualitat del servei postal universal es pot consultar a l’apartat de Transports i sector postal al web de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència: