Joan orriko edukira

Kalitate-estatistikak

Sozietate honek emandako zerbitzuaren kalitatea, eta jasotako sariak.


Ekainaren 4ko 3/2013 Legeak, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionala sortzekoa, ezartzen du, posta-merkatuari dagokionez, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak posta-zerbitzu nazionalak burutzen duen lanaren baldintzak kontrolatu eta neurtu behar dituela, Posta-zerbitzu unibertsalari, posta-zerbitzu unibertsalaren erabiltzaileen eskubideei eta posta-merkatuari buruzko abenduaren 30eko 43/2010 Legearen II. Tituluko II. Atalburuan ezartzen denari, eta garapen-araudiari jarraituz.

Posta-zerbitzu unibertsalaren kalitate-adierazleei buruzko informazioa Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionaleko webgunearen Garraio eta Posta-sektore atalean kontsulta daiteke.