Vai ao contido da páxina

Perfil do contratante

Toda a información relativa aos anuncios de licitacións e adxudicacións do Perfil do Contratante do Grupo Correos, atópase na Plataforma de Contratación do Sector Público.

SUSPENSIÓN DE PROCEDEMENTOS POR COVID-19


En virtude da disposición adicional terceira do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria provocada por COVID-19, todos os expedientes de contratación foron licitados. por Post están suspendidos

Correos informará aqueles ficheiros que se aproveiten da excepción contida na disposición adicional terceira, sección 3, coa publicación dun documento xustificativo, no que a necesidade da súa continuidade está especialmente motivada.

SUSPENSIÓN DE PROCEDEMENTOS POR COVID-19

Licitacións Obras, subministracións e servizos

documento
Contratación de obras, subministracións e servizos.
Ir ao Perfil do contratante

Licitacións Patrimoniais Compra e Alugueiro de inmobles

Adquisición de terreos e locais. Arrendamento de locais e prazas de garaxe.

Nestes momentos non hai licitación ningunha

Licitacións Patrimoniais Venda e alugueiro de inmobles

Venda, alugueiro e poxa de vivendas e locais.

Nestes momentos non hai licitación ningunha

Licitacións do Grupo Correos