Vai ao contido da páxina

Perfil do contratante

Toda a información relativa aos anuncios de licitacións e adxudicacións do Perfil do Contratante do Grupo Correos, atópase na Plataforma de Contratación do Sector Público.

Licitacións Obras, subministracións e servizos

Perfil del contratante
Contratación de obras, subministracións e servizos.
Ir ao Perfil do contratante

Licitacións Patrimoniais Compra e Alugueiro de inmobles

Adquisición de terreos e locais. Arrendamento de locais e prazas de garaxe.

Licitacións Patrimoniais Venda e alugueiro de inmobles

Venda, alugueiro e poxa de vivendas e locais.

Nestes momentos non hai licitación ningunha

Nestes momentos non hai licitación ningunha

Licitacións do Grupo Correos