Anar al contingut de la pàgina

Contractes i convenis

Contrates

La informació sobre contractes de Correos, a la qual fa referència la Llei 19/2013, del 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, es pot consultar al Perfil del contractant a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

L’estadística sobre els contractes adjudicats l’any 2018, a través de cadascun dels procediments que es preveuen a la legislació aplicable, està disponible a l’arxiu “Estadístiques” al final d’aquest apartat.

La informació sobre els diferents procediments d’adjudicació de contractes es pot consultar al Perfil del contractant, al web de Correos.

Convenis

En el següent PDF s’hi recull la relació de convenis, encàrrecs de gestió i subvencions vigents.