Anar al contingut de la pàgina

Grupo Correos

Naixem el 1716 com a un servei públic de tots i per a tots. Hem aconseguit ser el millor proveïdor de comunicacions físiques, digitals i de paqueteria d’Espanya, ja que treballem amb eficiència, qualitat i sostenibilitat, amb els millors professionals, la major presència territorial i els equipaments més innovadors. Formem part del dia a dia de la ciutadania, de les empreses i institucions fent la seva vida més fàcil.

Presentació del Grupo Correos

El Grupo Correos està integrat per Correos i les filials Correos Express, Correos Express Portugal i Correos Telecom. Som dins del sector de les comunicacions físiques i digitals i del mercat de la paqueteria. Liderem el segment de transport no urgent i som un referent per al sector del comerç electrònic.

Correos pertany al GRUPO SEPI, un hòlding empresarial que comprèn 15 empreses participades de manera directa i majoritària, amb una plantilla de més de 74.000 persones. També és accionista de la Corporació RTVE, té una fundació pública tutelada, participacions directes minoritàries a nou empreses i participacions indirectes en més de cent societats.

Correos és una de les principals companyies nacionals pel que fa a dimensions, presència territorial, capital humà i infraestructures físiques i digitals.

També és l’operador designat per llei per prestar el servei postal universal a tot el territori, amb criteris d’eficiència, qualitat i assequibilitat que contribueixen a la sostenibilitat de les comunicacions postals per a tota la ciutadania.

Correos és l’empresa de referència al mercat postal espanyol i un dels principals operadors de paqueteria, especialment per al sector del comerç electrònic, a causa de l’excel·lència, confiança i fiabilitat del seu servei i per l’oferta global, física i digital que ofereix per poder atendre les demandes de cada segment de client.

Correos Express és l’empresa especialitzada en lliurament de paqueteria urgent del Grupo Correos.

El seu model de negoci, basat en delegacions pròpies, li proporciona un alt nivell d’agilitat en el servei, així com una major seguretat i qualitat en la gestió. Mitjançant la seva xarxa de centres i les últimes tecnologies aplicades a la classificació i distribució, garanteix la total traçabilitat dels enviaments i un lliurament efectiu amb la màxima conveniència per al destinatari.

A més, disposa d’una àmplia oferta de serveis, dissenyats per satisfer totes les necessitats de lliurament dins el termini fixat pels clients, així com solucions específiques per a sectors que requereixen flexibilitat i adaptació plena a les seves cadenes de valor.

Correos Express Portugal és la filial de la companyia de paqueteria urgent amb què el Grup ha iniciat el procés d’internacionalització. El Grupo Correos respon d’aquesta manera a les demandes de la ciutadania i les empreses de poder enviar i rebre en 24 hores a qualsevol punt de la Península Ibèrica: amb un servei integrat de paqueteria urgent per a tot el mercat ibèric.

Documentación fusión Nexea – Correos

L’any 2023 Correos va absorbir l’activitat de la seva filial Nexea, dedicada a oferir serveis personalitzats en gestió documental, per a les comunicacions massives de les empreses amb els seus clients.

Aquestes solucions tecnològiques a mida per als processos documentals s’ofereixen mitjançant un model multicanal de comunicacions, en tota mena de suports i formats, amb les màximes garanties de seguretat de la informació, traçabilitat documental, integració total amb sistemes tecnològics i confiança en el lliurament de les comunicacions.

Correos Telecom gestiona la xarxa de telecomunicacions del Grupo Correos i comercialitza la capacitat excedent de les infraestructures esmentades.

La companyia està especialitzada en la provisió de serveis de connectivitat d’alta capacitat, així com de comunicacions i infraestructures de telecomunicació, i aporta valor a l’activitat dels clients mitjançant la flexibilitat i la innovació. Així mateix, proporciona suport tecnològic a la resta d’empreses del Grupo Correos per millorar-ne els processos operatius i desenvolupar nous serveis digitals.


Anar a Estructura Organitzativa

Xifres clau

Correos és una de les principals companyies nacionals pel que fa a dimensions, capil·laritat i capital humà.

Equip

50.221 Treballadors en tot el Grupo Correos

1.900 Persones en Correos Express

48.094 Professionals en Correos

50 Persones en Correos Telecom

25.726 Dones

177 Persones en Correos Express Portugal

22.368 Homes

30.869 Persones de distribució urbana

9.447 Professionals en oficines

Capacitat operativa

5,0 millons Enviaments diaris

1.245 millons Enviaments totals

19 Centres per al tractament automatitzat

14.204 Vehicles

2.685 vehicles ecològics Major flota ecològic del sector

Presència territorial

8.267 Punts d’atenció

2.241 Dispositius de lliurament Citypaq

2.388 Oficines multiservei

96 millons Visites anuals

5.879 Serveis rurals

1.885 Unitats de distribució

79 Unitats de
serveis especials

Informes

Certificacions

La confiança dels clients en la nostra activitat és clau per a nosaltres, per això ens esforcem a difondre i sotmetre la nostra gestió a la revisió de tercers, fet que ens permet acreditar-ne la solvència.

Política d’Excel·lència i Sostenibilitat

El Grup Correos està format per un conjunt d’empreses que desenvolupen la seva activitat en el sector de les comunicacions, físiques i digitals, i en el mercat de la paqueteria, en el qual cada vegada més els clients demanen serveis de més valor afegit que només es poden oferir a través de l’excel·lència i la sostenibilitat.

D’acord amb els principis de compliment de la legalitat, l’honestedat, la integritat i la transparència que s’apleguen en el Codi general de conducta i en les diferents polítiques corporatives, i dins del marc del Model d’alineació amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides, així com del Pla director de sostenibilitat de la companyia, ens hem marcat els compromisos següents:

  • Amb els clients, a través de l’eficiència i la innovació en els processos i productes. Buscant permanentment l’excel·lència en el servei i desenvolupant noves solucions adaptades a una societat cada dia més digital.
  • Amb les personesque treballen a la companyia, vetllant per la seva salut i seguretat a la feina, per la formació contínua i el seu desenvolupament professional i personal.
  • Amb la sostenibilitat ambiental, promovent la protecció del medi ambient amb l’establiment d’objectius concrets en matèria de qualitatde lairecanvi climàtic economia circular i que aquests objectius estiguin alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.
  • Amb la societat, impulsant el desenvolupament social i cultural de les comunitats on fem la nostra activitat i contribuir així al seu benestar i progrés.

Política d’Excel·lència i Sostenibilitat

Política de Control i Gestió de Riscos

La Política de Control i Gestió de Riscos corporatius del Grup Correos, aprovada pel Consell d’Administració el 2022, estableix els principis i directrius per assegurar la identificació, anàlisi, gestió i control dels riscos, de manera sistemàtica i uniforme, contribuint així a:

aconseguir els objectius estratègics corporatius, maximitzant el valor econòmic generat;

– aportar un nivell adequat de garanties a tots els grups d’interès;

complir amb la normativa aplicable;

facilitar el desenvolupament de les operacions amb la seguretat i qualitat previstos, assegurant la continuïtat del servei públic.

Aquesta política defineix les pautes a seguir per identificar i mantenir els riscos dins dels llindars de tolerància, així com facilitar els elements que ens permetin decidir sobre el nivell de risc acceptable en cada moment, sempre tenint en compte la transversalitat d’aquests. Per a això, la seva aplicació es basa en quatre principis d’actuació: orientació a la gestió del risc mitjançant un entorn de control intern efectiu, enfortiment del govern corporatiu, estratègia i cultura de gestió integral del risc i transparència interna.


Política de Control i Gestió de Riscos

Política de seguretat de la informació

–  Mantenir uns nivells de seguretat, en termes de confidencialitat, integritat i disponibilitat, ajustats i coherents amb les necessitats del negoci i la confiança dels nostres clients.

Assegurar el funcionament del Comitè de Seguretat Corporatiu, òrgan que té encomanada la gestió de tot allò que tingui per objectiu prevenir, salvaguardar i enfortir la seguretat dels actius d’informació, disposant dels recursos necessaris per a això.

Implantar les mesures tècniques i organitzatives que proporcionen el nivell de seguretat adequat per tractar la informació tant en situacions habituals com de contingència tecnològica, amb abast als sistemes i els processos que tracten aquesta informació, i garantir en tot moment el compliment del marc legal vigent.

Difondre aquest document i el marc normatiu de seguretat de la informació que el desenvolupa i promoure la formació i conscienciació en aquesta matèria a tot el personal de l’organització.

– Mantenir un sistema de gestió de la seguretat de la informació basat en estàndards internacionals per identificar, quantificar, prioritzar i tractar els riscos, així com per avaluar i revisar el desenvolupament de la Política de seguretat de la informació com a marc de definició de les directrius bàsiques de seguretat.


Política de Seguretat de la infomació

Premios 2023

La Nostra Història

El servei de Correos va néixer fa més de 300 anys per satisfer les necessitats de comunicació de la societat de l’època.

L’organització del correu a Espanya la van implementar els romans. El cursus publicus, com se’l coneixia, recorria tota la geografia d’Hispània a través d’una cuidada xarxa de camins en què es portaven els missatges per a l’exèrcit o per als administradors romans.

Posteriorment, durant l’Edat Mitjana, els nombrosos regnes en què es va dividir Espanya van crear els seus propis sistemes de correu. Els missatgers anaven d’una cort a una altra amb els encàrrecs dels reis. Els comerciants o les institucions religioses o universitàries també tenien els seus missatgers. L’organització postal a Espanya es va anar transformant progressivament amb la unificació dels regnes sota la monarquia dels Reis Catòlics, amb l’arribada a Amèrica i després amb l’ampliació de territoris a Europa durant el regnat de Carles I.

Paral·lelament, la concessió del privilegi reial del correu a la família Tassis va centralitzar a les seves mans tot l’ordre postal tant a Espanya com a Europa.

Amb el canvi de dinastia a principis del segle XVIII, el correu va deixar de ser una concessió del monarca per convertir-se en una renda reial.
El 8 de juliol de 1716, amb el nomenament de Juan Tomás de Goyeneche com a Jutge superintendent i Administrador general de les estafetes per part de Felip V, el servei de Correos va passar a ser responsabilitat de l’Estat.

Correos era l’internet del segle XVIII, el capdavanter de la modernització decimonònica, l’avantguarda tecnològica del segle XX i, amb l’inici del segle XXI, el millor proveïdor de serveis de comunicacions físiques, digitals i de paqueteria del país.

Cronologia

Més de tres segles d’història

2019
Creació del primer operador peninsular i expansió internacional al sud-est asiàtic.

2018
Consolidació nacional del nou concepte d’oficines, amb la incorporació de nous serveis per a la ciutadania, les institucions i les empreses.

2017
Inauguració del centre d’innovació CorreosLabs.

2016
Correos compleix 300 anys i manté la capacitat de visió i projecció de futur.

2015
Creació de les solucions d’e-commerce per a pymes, Comandia.

2014
Inauguració dels dispositius automàtics de paqueteria CityPaq i del nou model d’oficines.

2003
Obertura de l’Oficina Postal Virtual.

2002
Culminació de l’automatització de la xarxa de grans centres logístics.

1998
Estrena de la primera pàgina web.

1996
Primer prototip de cotxe elèctric espanyol per al repartiment (Zeus).

1990
Informatització de tota la xarxa d’oficines.

1981
Invenció del codi postal.

1962
Instal·lació de les bústies domiciliàries.

1911
Establiment de serveis innovadors com la carta urgent, els girs i els reemborsaments.

1889
Naixement del cos de treballadors de Correos.

1884
Primer servei telefònic públic del nostre país.

1882
Incorporació de les dones a la plantilla.

1870
Repartiment postal diari.

1855
Establiment de la primera conducció de correu ambulant. Creació del Cos de Telègrafs.

1850
Dotació de flota pròpia de transport per a la correspondència i naixement del segell com a mitjà de pagament.

1762
Instal·lació de les primeres boques de bústies.

1756
Creació de l’ofici de carter.

1755
Racionalització de tarifes i creació serveis de Llista, Apartats, Impresos i Periòdics.