Anar al contingut de la pàgina

Privacitat

Privacitat web

Per a totes les empreses del Grupo Correos, respectar la privacitat i complir amb la normativa de protecció de dades és un aspecte d’importància vital.
El nostre desig és que en tot moment conegueu per què fem servir, o volem fer servir, les vostres dades i quins drets teniu. Amb aquest objectiu, hem redactat els termes de Protecció de dades (“Política de privacitat web”) següents, que regulen el tractament de dades que es du a terme quan qualsevol usuari navega pel lloc web www.correos.es, qualsevol dels seus subdominis o altres webs de Correos al peu dels quals es mostra aquesta Política de privacitat.
Aquesta Política de privacitat web pot ser objecte de modificació per a qualsevol adaptació legal a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com pràctiques de la indústria. En qualsevol cas, el tractament de dades de l’usuari serà regulat per la Política de protecció de dades que estigui vigent en el moment de la navegació.

Qui tracta les vostres dades?

El responsable del tractament és “Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E” (d’ara endavant, “Correos”), amb CIF A-83052407 i domicili social a Conde de Peñalver, 19 28006 Madrid (Espanya).
Per garantir la gestió adequada del tractament, Correos té designat un Delegat de Protecció de dades (DPD o DPO) al qual us podeu dirigir a través de l’adreça de correu electrònic següent: dpdgrupocorreos@correos.com

Amb quina finalitat es tracten les vostres dades i amb quin motiu?

Les dades de caràcter personal de l’usuari s’utilitzen per a les finalitats següents:

– Permetre la navegació a través de la nostra pàgina web.

– En cas que accepteu la nostra Política de cookies: Analitzar la navegació per optimitzar l’estructura i el disseny de la web (per exemple, veure quins espais de la web es visiten més, quina és la mitjana de temps d’estada…) i realitzar publicitat per comportament i/o personalitzada.

Per últim, la web disposa de diversos formularis que permeten sol·licitar informació sobre algun dels nostres productes i/o serveis, contractar-los o contactar amb nosaltres per altres motius (per exemple, remetre el currículum o informar-nos d’un possible incompliment del nostre Codi de conducta). En cas de fer servir aquests formularis, les dades que s’hi incorporin es tracten per tramitar la sol·licitud. En qualsevol cas, amb caràcter previ a l’ús dels diferents formularis web, se us informa sobre el tractament que s’efectua de les vostres dades (en cas que difereixi del tractament previst en aquesta Política de privacitat web) i se sol·liciten els consentiments que, en cada cas, resultin necessaris.

Quines dades es tracten?

Tractem dades personals que s’obtenen a través de la navegació per la nostra web, incloent-hi:

– Dades facilitades directament per l’usuari:
La navegació a través de la nostra pàgina web no requereix registre previ. No obstant això, quan visiteu la pàgina web, els servidors web emmagatzemen, de manera estàndard, informació com l’adreça IP i el domini des del qual s’obté l’accés, la data i l’hora de la visita, etc.
D’altra banda, certes funcionalitats de la pàgina web exigeixen que ens faciliteu informació addicional a través del formulari corresponent (per exemple, nom i cognoms, adreça postal o electrònica de contacte, telèfon…).
Llevat que s’indiqui expressament el contrari, tots els camps recollits al formulari són obligatoris. Per això, la falta d’informació impedeix que es tramiti la vostra sol·licitud.

– Dades facilitades indirectament per l’usuari:
A través de la navegació, poden instal·lar-se al vostre dispositiu diverses galetes d’acord amb allò que estableix la nostra Política de cookies.

Les vostres dades es comuniquen a terceres parts?

Amb caràcter general no es preveu que les vostres dades es comuniquin a persones alienes a Correos. No obstant això, poden produir-se les excepcions següents:

– Per complir amb la llei podem veure’ns obligats a haver de comunicar les vostres dades a altres tercers com Administracions Públiques (per exemple FCSE) o tribunals.

– Per poder prestar-vos el millor servei en la navegació a través de les nostres pàgines web i tramitar la vostra sol·licitud podem haver de comunicar les vostres dades a d’altres empreses del Grupo Correos dedicades als sectors de paqueteria, de valor afegit al servei postal, logística, màrqueting i de telecomunicació. Així, per exemple, si sol·liciteu informació sobre solucions multicanal de màrqueting directe, les vostres dades es comuniquen a NEXEA Gestión Documental S.A., S.M.E perquè en tramiti la resposta.

Durant quant de temps es tracten les vostres dades?

Les dades personals es conserven exclusivament durant el temps necessari per permetre la vostra navegació per la pàgina web, analitzar-la (en cas d’acceptació de la política de galetes) o tramitar les vostres sol·licituds de servei a través de la pàgina web. En el moment en què deixin de ser necessàries, les dades se suprimeixen d’acord amb allò que disposa la normativa de protecció de dades. Aquest fet implica que les dades es bloquegin i quedin disponibles només si les sol·liciten jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que se’n poguessin derivar. Després d’aquest període de bloqueig, s’eliminen completament. A tall d’exemple, en els casos més habituals el termini de prescripció derivat de la normativa de protecció de dades és de 3 anys.

En qualsevol cas, si quan finalitzi la relació contractual existeixen litigis pendents, les dades es poden conservar durant la seva tramitació processal i exclusivament amb fins probatoris, mentre no recaigui resolució definitiva, moment en què es procedeix al seu bloqueig i posterior eliminació.

Quins són els vostres drets?

En la mesura en què estiguin reconeguts a la normativa de protecció de dades aplicable en cada moment, podeu exercir els drets següents en relació amb el tractament de les vostres dades:

– Dret d’accés: podeu conèixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament que estem duent a terme.

– Dret de rectificació: podeu sol·licitar la modificació de les vostres dades en cas que siguin inexactes o no veraces.

– Dret de portabilitat: podeu obtenir una còpia de les dades que s’estan tractant en un format interoperable.

– Dret de limitar el tractament de dades: podeu limitar el tractament de les vostres dades en els casos que recull la llei.

– Dret d’oposició: podeu oposar-vos al tractament de les vostres dades i sol·licitar el cessament de l’enviament de comunicacions comercials.

– Dret de supressió: podeu sol·licitar la supressió de les vostres dades quan el tractament ja no resulti necessari.

– Dret de revocar el consentiment que s’ha donat.
Podeu exercir els vostres drets a través de qualsevol dels canals següents, indicant que exerciu aquest dret i adjuntant una còpia del Document Nacional d’Identitat o document equivalent i qualsevol altra documentació que considereu oportuna:

– Adreça postal: Conde de Peñalver, 19 28006 Madrid (Espanya)

– Correu electrònic: derechos.protecciondatos.correos@correos.com

A la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) podeu trobar-hi un seguit de models que us poden ajudar a exercir els vostres drets. Així mateix, teniu dret a interposar una reclamació davant l’autoritat de control (a Espanya, l’AEPD) en cas que considereu que s’han infringit els vostres drets.