Joan orriko edukira

Gardentasuna

Gardentasun-atari honek interesatuei informazioa eskaintzen die Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. erakundearen jarduerari buruz. Honako honi buruzko datuak dakartza, besteak beste: kudeaketa ekonomikoa eta finantzarioa, posta-zerbitzu unibertsala eskainitakoan lortutako kalitate-emaitzak, eta informazio korporatiboa eta antolaketakoa.

Horrez gain, haien eskura jarriko dugu hainbat sarrera-bide, eta horien bidez informazio publiko eta gobernu egokiko eskaera egin ahal izango dute.

Ataria herritar guztientzako erabilgarria izatea espero dugu, eta etengabe hobetzeko konpromisoa hartu dugu.

Arauei buruzko informazioa

Araubide juridikoa eta izaera zehazten dituzten arauak, baita jarduera eta hornikuntza-, ondasun- eta zerbitzu-kontratazioak arautzen dituztenak, eta gobernu ona eta kudeaketaren gardentasuna zehazten dituztenak ere.

Abenduaren 29ko 14/2000 Legearen, zerga, administrazio eta gizarte alorreko neurri fiskalei buruzkoa, 58. artikuluan ezartzen den arabera, 2001eko ekainaren 29an Sociedad Anónima Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E eratu zen.

HAP/583/2012 Agindua, martxoaren 20koa, 2012ko martxoaren 16ko Ministro Kontseiluaren Erabakia argitaratzen duena; erabaki horren bidez, Estatuko enpresa- eta fundazio-sektore publikoa berregituratzeko eta arrazionalizatzeko plana onartu zen eta, beste neurri batzuen artean, Correos-en titulartasun-aldaketa ezarri zuen. Horren ondorioz, akzio guztiak SEPI-ren alde gehitu ziren.

Correos merkataritza-sozietatea da, ordenamendu juridiko pribatuaren menpean dagoena kontabilitateko aurrekontu-araudia, finantza-kontroleko araudia, eta kontratazio-araudia ezartzen diren gaietan izan ezik, enpresa-sektore publikoko sozietatea izanik, azaroaren 26ko 47/2003 Legearen, aurrekontuen lege orokorra, 3. artikuluan ezarritakoaren, eta azaroaren 3ko Administrazio Publikoen Ondareari buruzko 33/2003 Legearen 166. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Kontratazioari dagokionez, arautegia honako hauek osatzen dute:

– 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egiten duena Espainiako ordenamendu juridikora.

– 31/2007 Legea, urriaren 30ekoa, ur, energia, garraio eta posta-zerbitzuen sektoreetako kontratazio-prozedurei buruzkoa. Horren bigarren xedapen gehigarrian, Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E aipatzen da legearen menpean dagoen erakunde kontratatzailetzat.

– 3/2020 Errege Lege Dekretua, otsailaren 4koa, premiazko neurriei buruzkoa, Europar Batasuneko hainbat zuzentarau Espainiako ordenamendu juridikoan kontratazio publikoen arloan zenbait sektoretan txertatzeko; aseguru pribatua; pentsio planak eta fondoak; Zerga eta zerga auziak.

– Sozietatearen kontratazioari buruzko barne-jarraibideak. Jarraibide horiek interesatu guztien esku daude kontratatzailearen profilean, hemen: www.correos.com.

Correos legearen arabera lurralde osoan posta-zerbitzu unibertsala eman behar duen operadorea da, kalitate, erregulartasun, eskuragarritasun, eta arrazoizko salneurri baldintzen arabera, herritar guztiek duten posta-mezuak jasotzeko eskubidea burutzen dutenak, 2011ko urtarrilaren 1ean guztiz liberalizatu zen merkatuan, Posta-zerbitzu unibertsalari, posta-zerbitzu unibertsalaren erabiltzaileen eskubideei eta posta-merkatuari buruzko abenduaren 30eko 43/2010 Legeari jarraituz.

Lege horrek, bereziki, zehaztutako operadoreari eska dakiekeen posta-zerbitzu unibertsalaren bilketa-, sarrera-, banaketa-, eta entrega-baldintzak arautzen ditu, baita obligazio horien kostua eta finantzaketa, salneurriak, eta posta-zerbitzuen bestelako tarifa-baldintzak ere.

Halaber, Correos-ek, gaitutako garraiolaritzat, hainbat paketeria-aukera eskaini ditzake, Lurreko Garraioak Antolatzeko uztailaren 30eko 16/1987 Legearen, eta Lurreko Garraioen Kontratuari buruzko 15/2009 Legearen menpean.

Beste alde batetik, 19/2013 Legeak, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa, ezartzen du sektore publikoko enpresa guztiek aldizka argitaratu behar dutela informazio eguneratuta, horren ezaguera garrantzitsua bada jarduera publikoaren funtzionamenduarekin eta kontrolarekin lotutako gardentasuna bermatzeko.

Antolaketari buruzko informazioa

Pedro Saura García

Presidente exekutiboa

Rafael Domínguez Olivera

Secretario del Consejo

Luis Álvarez-Ossorio Álvarez

Consejero Externo Independiente

Dolores Alonso Galdo

Akziodun baten ordezkari

Pedro Enrique Blanco Chinarro

Kanpoko kontseilari independentea

Marta Fano Gonzalez

Kanpoko kontseilari independentea

Luis Gonzaga Serrano de Toledo

Kanpoko kontseilari independentea

Aída Joaquín Acosta

Kanpoko kontseilari independentea

Juan Pablo Martín de Andrés

Kanpoko kontseilari independentea

Carlos Olmo López

Kanpoko kontseilari independentea

Manuel Pacheco Manchado

Consejero Externo Independiente

Jaime Pérez de la Cruz

Kanpoko kontseilari independentea

José María Pérez Rosado

Kanpoko kontseilari independentea

Alberto Requena Navarro

Kanpoko kontseilari independentea

Dámaso Riaño López

Consejero Externo Independiente

Tomás Suárez-Inclán González

Kanpoko kontseilari independentea

Arauen Betetzerako Programaren helburua Grupo Correos-eko sozietateek izaten dituzten jardueren eta merkataritza-harremanen garapena zehazten duten oinarriak eta jarraibideak ezartzea da, bai barnerako, taldea osatzen duten sozietateetarako (langileak, zuzendariak, eta administratzaileak, haien eginkizunak burutzen dituztenean, bakoitzaren izenean jarduten direnean), baita kanporako ere, merkatuan eta beste lehiakideekin.

Grupo Correos-eko Jokabide-kode orokorrak, 2014ean Correos-eko Administrazio-kontseiluak onartuta eta Grupo Correos-eko enpresa guztiek berretsita, lan egitean dituen erreferentzia-balioak erakusten ditu, eta bere jarduera zehazten duten oinarri orokorrak biltzen ditu, taldeko langile guztiek derrigorrez bete behar dituztenak, alegia.

Dokumentua, webgune korporatiboan zein intranet korporatiboan eskuragai, aldizka berraztertzen da, barneko eta kanpoko eskakizun berriei erantzuteko beharrezkoak diren aldaketei aurre egiteko.

Grupo Correos-erako, zuzentasun eta eraginkortasun profesionalak oinarrizko jarduera-osagaiak dira konfiantzazko loturak eta harreman sendoagoak sortzeko, bezeroekin, langileekin zein gizartearekin.

Halaber, Administrazio-kontseiluak Debekatutako Jokabideen Katalogoa onartu du. Bere helburua Sociedad Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.-aren zein kideen egozte penala saihestea da, jarduera profesionala edo laborala burutzen ari direnean.

Grupo Correos-ek Komunikazio eta Salaketa Kanala ireki du Jokabide-kodean ezarri diren helburuak betetzeko. Horretan sar zaitezke honako helbide elektronikoaren bidez: canal.cumplimiento@correos.com.

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E sozietateak (hemendik aurrera, “Correos”), IFK A-83052407 duena, zure datu pertsonalak tratatuko ditu zure eskaera edo salaketa izapidetu ahal izateko eta, hori aztertu ondoren, dagokion erantzuna emateko. Dagozkion xedeetarako, datuak ez zaizkie hirugarrenei jakinaraziko, Grupo Correos osatzen duten beste sozietateei izan ezik, eskaerak edo salaketak eragiten dietenean. Halaber, izapidea egin ondoren, blokeatuko dira eta, gero, ezabatuko dira eratorritako ekintzen epea amaitzen denean. Datuen sarbide, zuzenketa, ezabapen, aurkaritza, prozesamenduaren mugaketa, edo haien eramangarritasun eskubideak erabil ditzakezu idazki bat bidaliz, NANaren kopiarekin batera, Vía Dublín 7, 28070 Madril helbidera, edo derechos.protecciondatos.correos@correos.com helbide elektronikora. Horrez gain, gure datuen babeserako ordezkariarekin harremanetan jar zaitezke helbide elektroniko honetan, dpdgrupocorreos@correos.com , edo kexa bat jar dezakezu AEPD-ren aurrean. Datuen babesari buruzko politika kontsulta dezakezu.


Grupo Correos Sociedad Estatal Correos y Telégrafos sozietateak eta eskumendeko enpresek osatzen dute

Informazio ekonomikoa

Sartzeko eskubidea