Joan orriko edukira

Ordainsariak, kalte-ordainak, eta bateragarritasunak

Goi-erantzuleentzako ordainsariak eta kalte-ordainak

Apirilaren 10eko 5/2006 Legeari, Gobernuko kideen eta Estatuko Administrazio Orokorreko goi-karguen interes-gatazkak arautzeari buruzkoa, jarraituz, goi-kargu bakarra, konpainiaren goi-erantzulearekin bat datorrena, Presidentea da.

Ordainsariak martxoaren 5eko 451/2012 Errege Dekretuak arautzen ditu, enpresa-sektore publikoko eta beste entitate batzuetako arduradun eta zuzendari nagusien ordainsari-sistema arautzen baitu, eta Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioaren 2012ko martxoaren 30ko Aginduak, hori garatzen duena.

Correos-eko presidenteak 2018an jaso zituen urteko ordainsari gordinak 67.508,14 eurotakoak izan ziren, konpainian sartu zenetik, hau da, uztailaren 20tik, abenduaren 31ra arte. Halaber, 2018ko urtarrilaren 1etik uztailaren 20ra arte, aurreko Presidenteak kargua utzi zuenean, hark 132.618,32 eurotako ordainsari gordinak jaso zituen.

2018an, aurreko Presidentearen aldeko 24.615,86 eurotako kalte-ordaina ordaindu zen.

Bateragarritasunak

Bateraezintasun erregimena abenduaren 26ko 53/1984 Legeak, Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen bateraezintasunen araubideari buruzkoa, arautzen du, baita apirilaren 30eko 598/1985 Errege Dekretuak ere, Estatuko Administrazioaren, Gizarte Segurantzaren, eta horien menpe dauden Erakundeen eta Enpresen zerbitzuko langileen bateraezintasunei buruzkoa.

Bateragarritasun-ebazpenei buruzko informazioa Estatuko Administrazio Orokorraren Gardentasun-atarian kontsultatu ahal izango da.