Anar al contingut de la pàgina

Resolucions emeses pel
Consell de Transparència

El Consell de Transparència i Bon Govern és l’òrgan independent al qual correspon, entre d’altres competències, la resolució de les reclamacions presentades per la ciutadania en matèria d’accés a la informació pública, segons allò que s’estableix a l’article 24 de la Llei 19/2013, del 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Aquí es poden consultar totes les resolucions emeses pel Consell de Transparència sobre reclamacions interposades contra Correos.