Vai ao contido da páxina

Voto
por correo

Eleccións 5 de abril

Información para realizar o voto por correo nas eleccións Eleccións ao Parlamento Vasco e ao Parlamento de Galicia.

Información de carácter meramente divulgativo extraída da normativa electoral xeral.

AVISO IMPORTANTE

O Decreto 7/2020 do 17 de marzo e o Decreto 45/2020 do 18 de marzo respectivamente publicáronse no Diario Oficial do País Vasco e no Diario Oficial de Galicia, mediante o cal se cancelan as convocatorias. das eleccións ao Parlamento Vasco e a Galicia, que inicialmente estaban previstas para o 5 de abril, debido á crise sanitaria provocada por Covid-19.

Como consecuencia do anterior, quedan suspendidas todas as actividades de Correos relacionadas cos devanditos procesos electorais.

En canto aos envíos electorais que xa poidan estar en posesión deste operador postal relacionados coas devanditas eleccións, a Presidencia desta empresa solicitou criterios de actuación á Xunta Electoral Central, manténdose debidamente custodiada ata que se reciba a resposta oportuna do dito Corpo Electoral. , para actuar en consecuencia.