Joan orriko edukira

Botoa
postaz

5A-eko hauteskundeak

2020ko apirilaren 5ean Eusko Legebiltzarrerako eta Galiziako Parlamenturako hauteskundeetan posta bidez bozkatzeko informazioa.

Izaera dibulgatzailea duen informazioa, hauteskunde-arautegi orokorretik ateratakoa.

 • Lokalizatzailea

  Zure bidalketen jarraipena egin dezakezu web bidalketen lokalizatzailearen bitartez.
 • Postaz bozkatzeko eskaera

  Inprimakia Correos-eko edozein bulegotan eskatu edo Hautesle-erroldaren Bulegoak duen webgunean bete dezakezu eta, ondoren, beharrezkoak diren kopiak inprima ditzakezu bulegoetan aurkezteko.
 • Bidalketa zenbakia

  Bidalketa zenbakia hauteskunde dokumentazioarekin jakin ahal izango duzu Hauteskunde Errolden Bulegoko Probintziako Ordezkaritzak.

Espainian dauden hautesleak

Hauteskundeen epeak

Otsailaren 11tik martxoaren 26ra

 

 • Postaz bozkatzeko eskaera

Martxoaren 16tik martxoaren 29ra

 • Hautesle-erroldaren Bulegoak hautesleari bidaliko dio postaz bozkatzeko dokumentazioa.

Apirilaren 1era arte

 

 • Hautesleek postaz botoa bidaliko dute.

Hauteskunde-arautegiari buruzko informazioa

 1. Postaz bozkatzeko eskaera
  • Hautesleak postaz bozkatzeko eskaera egiteko inprimakia Espainiako edozein posta-bulegotan izango du eskuragai.

  • Postaz bozkatzeko eskaera-eredu ofiziala beteko du eta, ondoren, Correos-eko edozein bulegotan eman beharko du.

  • Hautesleak NANa (ez du balio bideratzen ari den NANaren frogagiria), gidatzeko baimena, edo pasaportea erakutsi beharko du bere nortasuna eta sinadura egiaztatzeko.

  • Dokumentu horiek aurkez daitezke nahiz eta iraungita egon, baina originalak izan behar dira, ez fotokopiak.

 2. Hauteskunde-dokumentazioa eman
  • Hautesleari posta ziurtatuaren bidez bidaliko zaio botoa emateko beharrezkoa den dokumentazioa.

  • Dokumentazioa emango zaio interesdunari beti zuzenean, eskaeran zehaztu den helbidean.

  • Eskatutako helbidean 2 alferrikako saialdi egin ondoren, oharra utziko da eta dagokion posta-bulegora jo beharko du jasotzeko.

 3. Botoa igorri
  • Hauteslea honako hau aurkeztu beharko du Espainiako edozein posta-bulegotan: hauteskunde-mahaira zuzendutako gutun-azala eta, horren barruan, hautesle-erroldan izena emanda dagoela bermatzen duen ziurtagiria eta, beste gutun-azal batean, boto-txartela.

  • Bidalketa posta ziurtatu eta urgentetzat bideratuko da, dohainik, Espainiako edozein posta-bulegotatik.

 4. Dibertsitate funtzionala duten pertsonak
  • Desgaitasunaren bat duten pertsona guztiek, 18 urtetik gorakoak badira, sufragio aktibo, kontziente, aske, eta borondatez erabiltzeko eskubidea izango dute, berdin da nola jakinarazten duten, behar duten edozein laguntza-baliabideren bitartez.

 5. Boto-eskaera pertsonala egiten saihesten duen edozein gaixotasun edo ezintasun badago
  • Hautesleak ziurtatu beharko du osasun-egiaztapen ofiziala bidaliz postaz bozkatzeko eskaera egiteko inprimakiarekin batera.

  • Eskaera notarioak edo kontsulatuak baimendutako pertsonak egin ahal izango du hauteslearen izenean.

  • Hautesle bakoitzari baimendutako pertsona bakarra dagokio, eta baimendutako pertsona bakoitzari hautesle bakarra dagokio.

  • Correos-eko langileak ordezkariak aurkeztu duen dokumentazioa bilduko du Hautesle-erroldaren Bulegora igortzeko.

Atzerrian Aldi Baterako Dauden Espainiako Hautesleak (E.R.T.A)

Hauteskundeen epeak

Otsailaren 11tik martxoaren 7ra

 • Postaz bozkatzeko eskaera

Martxoaren 16ra arte (eskaerarik egin gabe)

Martxoaren 24ra arte (hautagaien erronkaren kasuan)

 • Hautesle-erroldaren Bulegoak hautesleari bidaliko dio postaz bozkatzeko dokumentazioa.

Apirilaren 1era arte

 • Hautesleek postaz botoa bidaliko dute.

Hauteskunde-arautegiari buruzko informazioa

 1. Postaz bozkatzeko eskaera
  • Eskaera Kontsularen Bulegoetan eskura daiteke, edo Kanpo-arazoetako, Europar Batasuneko, eta Lankidetzako Ministerioaren webgunearen bidez (http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Paginas/eleccionesgenerales-noviembre2019.aspx)

  • Hauteslea bertakoa ez den modura Kontsulatuaren Matrikula-erregistroan izena emanda egon behar da. Erregistroan ez badago, eskaera hartzeko unean izena eman ahal izango du, edo eskaera ematera joaten denean.

  • Eskaera, beteta, zuzenean aurkeztu beharko da Kontsularen Bulegoan edo Enbaxadaren Kontsularen Sailean. Bertatik igorriko da dagokion Hautesle-erroldaren Bulegoaren Probintziako Ordezkaritzara.

 2. Hauteskunde-dokumentazioa eman
  • Hautesle-erroldaren Bulegoaren Probintziako Ordezkaritzak bidaliko dio hautesleari, posta ziurtatuaren bidez, botoa emateko beharrezkoa den dokumentazioa, zehaztu duen atzerriko helbidera.

 3. Postaz egindako botoa igorri
  • Dokumentazioa jaso ondoren, hautesleek botoa bidali beharko diote hauteskunde-mahaiari, posta ziurtatu eta urgentearen bitartez.

Atzerrian bizi diren espainiar hautesleak (C.E.R.A)

Hautesleen boto eskubidea C.E.R.A. Atzerri Gaietarako, Europar Batasuneko eta Lankidetza Ministerioaren webgunean (www.exteriores.gob.es)

GO WEB MINISTERIOA ERABAKIAREN AZTERKETAK