Anar al contingut de la pàgina

Vot
per correu

Eleccions 5 abril

Informació per votar per correu en les eleccions a el Parlament Basc i a el Parlament de Galícia que se celebren el 5 abril 2020.

Informació de caràcter merament divulgatiu extreta de la normativa electoral general.

Electors a Espanya

Terminis eleccions

Del 11 de febrer al 26 de març

 • Sol·licitud del vot per correu

Del 16 de març al 29 de març

 • Enviament a l’elector per part de l’Oficina del Cens Electoral de la documentació per votar per correu.

Fins al 1 de abril

 • Remissió per electors del vot per correu.
 • Localitzador

  Podeu fer el seguiment dels enviaments mitjançant el localitzador web d’enviaments.
 • Sol·licitud de vot per correu

  Podeu sol·licitar l’imprès a qualsevol oficina de Correos o emplenar-lo al web, a la pàgina de l’Oficina del Cens Electoral, i imprimir-ne les còpies necessàries per presentar-lo després a les oficines.
 • Nombre d’enviament

  Pot conèixer el nombre d’enviament amb la documentació electoral remès per la Delegació Provincial de l’Oficina de l’Cens Electoral.

Informació sobre la normativa electoral

 1. Sol·licitud del vot per correu
  • L’elector té l’imprès de sol·licitud de vot per correu a la seva disposició a les oficines postals d’arreu d’Espanya.

  • Ha d’emplenar el model oficial de sol·licitud de vot per correu i l’ha de lliurar personalment a qualsevol oficina de Correos.

  • L’elector ha de mostrar el DNI (no és vàlid el resguard del DNI en tràmit), el permís de conduir o el passaport per comprovar-ne la identitat i la signatura.

  • Encara que els documents estiguin caducats, s’accepta presentar-los, però en tot cas han de ser originals i no fotocòpies.

 2. Lliurament de la documentació electoral
  • La documentació necessària per emetre el vot es lliura a l’elector per correu certificat.

  • El lliurament de la documentació sempre s’ha de fer personalment a l’interessat i al domicili indicat a la sol·licitud.

  • Després de dos intents sense aconseguir lliurar la documentació al domicili de la sol·licitud, es deixa un avís d’arribada per recollir-lo a l’oficina postal corresponent.

 3. Remissió del vot
  • L’elector ha de presentar a qualsevol oficina postal d’Espanya el sobre dirigit a la mesa electoral amb el certificat d’inscripció en el cens electoral, el certificat de votació i la butlleta.

  • L’enviament es cursa com a correu certificat i urgent de forma gratuïta a qualsevol oficina postal d’Espanya.

 4. Persones amb diversitat funcional
  • Totes les persones amb discapacitat majors de 18 anys poden exercir el dret a sufragi actiu de manera conscient, lliure i voluntària, en la forma de comunicació i amb els mitjans de suport que requereixi.

 5. En cas de malaltia o incapacitat que impedeixi formular personalment la sol·licitud de vot
  • L’elector ha d’acreditar aquesta condició mitjançant un certificat mèdic oficial que s’ha d’incloure amb l’imprès de sol·licitud del vot per correu.

  • La persona autoritzada davant notari o consolat pot fer aquesta sol·licitud en nom de l’elector.

  • Cada elector pot estar representat només per una persona autoritzada i cada persona autoritzada pot representar només un elector.

  • El treballador de Correos ha de recollir la documentació presentada pel representant per remetre-la a l’Oficina del Cens Electoral.

Electors Espanyols Temporalment a l’Estranger (E.R.T.A)

Terminis eleccions

Del 11 de febrer al 7 de març

 • Sol·licitud del vot per correu

Fins al 16 de març (Sense impugnació de candidatures)

Fins al 24 de març  (En cas d’impugnació de candidatures)

 • Enviament a l’elector de la documentació per al vot per correu per part de l’Oficina del Cens Electoral.

Fins al 1 de abril

 • Remissió per electors del vot per correu.

Informació sobre la normativa electoral

 1. Sol·licitud del vot per correu
  • La sol·licitud es pot recollir a les oficines consulars o mitjançant el web del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació (http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Paginas/eleccionesgenerales-noviembre2019.aspx).

  • L’elector ha d’estar inscrit al Registre de Matrícula del consolat com a no resident. Si no hi està inclòs, pot fer-ho en el moment en què reculli la sol·licitud esmentada o quan hagi de lliurar-la.

  • La sol·licitud emplenada s’ha de presentar personalment a l’oficina consular o secció consular de l’ambaixada, que ha de procedir a remetre-la a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent.

 2. Lliurament de la documentació electoral
  • La Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral remet per correu certificat la documentació necessària per emetre el vot al domicili a l’estranger que hagi indicat l’elector a la sol·licitud.

 3. Remissió del vot per correu
  • Un cop rebuda la documentació, els electors han d’enviar el vot a la mesa electoral per correu certificat i urgent.

Electors espanyols residents a l’estranger (C.E.R.A)

Podeu obtenir informació sobre la manera d’exercir el dret de sufragi dels electors C.E.R.A. a la pàgina web de l’Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació (www.exteriores.gob.es)