Anar al contingut de la pàgina

Vot
per correu

Eleccions 5 abril

Informació per votar per correu en les eleccions a el Parlament Basc i a el Parlament de Galícia.

Informació de caràcter merament divulgatiu extreta de la normativa electoral general.

AVÍS IMPORTANT

En el Butlletí Oficial del País Basc i en el Diari Oficial de Galícia s’han publicat el Decret 7/2020, de 17 de març i el Decret 45/2020, de 18 de març, respectivament, mitjançant els quals es deixa sense efecte les convocatòries d’eleccions a Parlament Basc i de Galícia, que estaven inicialment previstes per al 5 d’abril, a causa de la crisi sanitària provocada pel Covid-19.

En conseqüència amb l’anterior queden en suspensió totes les activitats de Correus relacionades amb aquests processos electorals.

Respecte de les trameses electorals que poguessin estar ja en poder d’aquest operador postal relacionats amb aquestes eleccions, la Presidència d’aquesta Societat ha sol·licitat criteri d’actuació a la Junta Electoral Central, romanent degudament custodiats fins que es rebi l’oportuna resposta de l’esmentat Òrgan Electoral , per actuar en conseqüència.