Anar al contingut de la pàgina

Vot
per correu

Eleccions 4 de maig

Informació per realitzar el vot per correu a les Eleccions de l’Assemblea de la Comunitat de Madrid que se celebren el dimarts, 4 de maig de 2021.

Informació de caràcter merament divulgatiu extreta de la normativa electoral general. 

 • Sol·licitud de vot per correu

  Presencial a les oficines de Correos

  Podeu sol·licitar l’imprès a qualsevol oficina de Correos o emplenar-lo al web, a la pàgina de l’Oficina del Cens Electoral, i imprimir-ne les còpies necessàries per presentar-lo després a les oficines.

 • Sol·licitud del vot per correu

  Telemática

  Sol·licitud en línia del vot per correu, mitjançant signatura electrònica, a través del web www.correos.es. Cal emplenar un formulari que es pot presentar de manera telemàtica sense necessitat d’acudir a cap oficina.

 • Número d’enviament

  Documentació electoral

  Els electors que hagin sol·licitat el vot per correu poden consultar l’estat de l’enviament de la documentació a la seu electrònica de l’Oficina del Cens Electoral. Per tal de fer-ho, cal aportar l’identificador (DNI o passaport) i la data de naixement.

Localitzador d’enviaments

Podeu fer el seguiment dels enviaments mitjançant el localitzador web d’enviaments.

ANAR AL LOCALITZADOR

Electors a Espanya

Terminis per al vot per correu

Sol·licitud d’el vot per correu

 • Sol·licitud en oficina de correus
  De l’11 de març a el 24 d’abril
 • Sol·licitud telemàtica
  Ampliat el termini fins a les 24:00 hores de diumenge 25 d’abril

Enviament de la documentació electoral

 • De el 14 d’abril a el 27 d’abril

Dipòsit d’el vot pels electors

 • Fins l’1 de maig
  (fins a les 14:00 hores)
  Ampliat el termini per dipositar el vot per correu únicament en les oficines de la Comunitat de Madrid

  Fins el 30 d’abril
  Oficinas del resto de España

Informació sobre la normativa electoral

 1. Sol·licitud del vot per correu
  • L’elector té l’imprès de sol·licitud de vot per correu a la seva disposició a les oficines postals d’arreu d’Espanya.

  • Ha d’emplenar el model oficial de sol·licitud de vot per correu i l’ha de lliurar personalment a qualsevol oficina de Correos.

  • L’elector ha de mostrar el DNI (no és vàlid el resguard del DNI en tràmit), el permís de conduir o el passaport per comprovar-ne la identitat i la signatura.

  • Encara que els documents estiguin caducats, s’accepta presentar-los, però en tot cas han de ser originals i no fotocòpies.

 2. Sol·licitud d’el vot per correu de forma telemàtica
  • L’elector podrà fer la sol·licitud de vot per correu, mitjançant signatura electrònica, a través del web www.correos.es

    

  • Haurà d’omplir un formulari que es podrà lliurar de forma telemàtica sense necessitat d’acudir a una oficina

 3. Lliurament de la documentació electoral
  • La documentació necessària per emetre el vot es lliura a l’elector per correu certificat.

  • El lliurament de la documentació sempre s’ha de fer personalment a l’interessat i al domicili indicat a la sol·licitud.

  • Després de dos intents sense aconseguir lliurar la documentació al domicili de la sol·licitud, es deixa un avís d’arribada per recollir-lo a l’oficina postal corresponent.

 4. Remissió del vot
  • L’elector ha de presentar a qualsevol oficina postal d’Espanya el sobre dirigit a la mesa electoral amb el certificat d’inscripció en el cens electoral, el certificat de votació i la butlleta.

  • O també, si així ho desitja, en el moment en què rebi la documentació electoral al domicili, l’elector té l’opció de lliurar al carter o cartera el sobre dirigit a la mesa electoral. Aquest ha de contenir el certificat d’inscripció al cens electoral i el de la votació, en el qual ha d’incloure la papereta, a canvi d’un justificant acreditatiu del dipòsit del vot.

  • L’enviament es cursa com a correu certificat i urgent de forma gratuïta a qualsevol oficina postal d’Espanya.

 5. Persones amb diversitat funcional
  • Totes les persones amb discapacitat majors de 18 anys poden exercir el dret a sufragi actiu de manera conscient, lliure i voluntària, en la forma de comunicació i amb els mitjans de suport que requereixi.

 6. En cas de malaltia o incapacitat que impedeixi formular personalment la sol·licitud de vot
  • L’elector ha d’acreditar aquesta condició mitjançant un certificat mèdic oficial que s’ha d’incloure amb l’imprès de sol·licitud del vot per correu.

  • La persona autoritzada davant notari o consolat pot fer aquesta sol·licitud en nom de l’elector.

  • Cada elector pot estar representat només per una persona autoritzada i cada persona autoritzada pot representar només un elector.

  • El treballador de Correos ha de recollir la documentació presentada pel representant per remetre-la a l’Oficina del Cens Electoral.

Electors Espanyols Temporalment a l’Estranger (E.R.T.A)

Terminis eleccions

De l’11 de març el 5 d’abril

 • Sol·licitud del vot per correu

Fins el 14 d’abril (sense impugnació de candidatures)

Fins el 22 d’abril (amb impugnació de candidatures)

 • Enviament a l’elector de la documentació per al vot per correu per part de l’Oficina del Cens Electoral.

Fins al 30 d’abril

 • Remissió per electors del vot per correu.

Informació sobre la normativa electoral

 1. Sol·licitud del vot per correu
  • La sol·licitud es pot recollir a les oficines consulars o mitjançant el web del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació (www.exteriores.gob.es)

  • L’elector ha d’estar inscrit al Registre de Matrícula del consolat com a no resident. Si no hi està inclòs, pot fer-ho en el moment en què reculli la sol·licitud esmentada o quan hagi de lliurar-la.

  • La sol·licitud emplenada s’ha de presentar personalment a l’oficina consular o secció consular de l’ambaixada, que ha de procedir a remetre-la a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent.

 2. Lliurament de la documentació electoral
  • La Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral remet per correu certificat la documentació necessària per emetre el vot al domicili a l’estranger que hagi indicat l’elector a la sol·licitud.

 3. Remissió del vot per correu
  • Un cop rebuda la documentació, els electors han d’enviar el vot a la mesa electoral per correu certificat i urgent.

Electors espanyols residents a l’estranger (C.E.R.A)

Podeu obtenir informació sobre la manera d’exercir el dret de sufragi dels electors C.E.R.A. a la pàgina web de l’Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació (www.exteriores.gob.es)

ANAR AL WEB DEL MINISTERI D’AFERS EXTERIORS

Instruccions del President per a les eleccions

Instruccions sobre la col·laboració de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos a les eleccions de l’Assemblea de la Comunitat de Madrid de el 4 de maig de 2021.

INSTRUCCIONS DEL PRESIDENT