Anar al contingut de la pàgina

Vot
per correu

Eleccions 13 de febrer

Informació per realitzar el vot per correu a les Eleccions a les Corts de Castella i Lleó que se celebren el proper 13 de febrer de 2022.

Informació de caràcter merament divulgatiu extreta de la normativa electoral general. 

 • Sol·licitud de vot per correu

  Presencial a les oficines de Correos

  Podeu sol·licitar l’imprès a qualsevol oficina de Correos o emplenar-lo al web, a la pàgina de l’Oficina del Cens Electoral, i imprimir-ne les còpies necessàries per presentar-lo després a les oficines.

 • Sol·licitud del vot per correu

  Telemática

  Sol·licitud en línia del vot per correu, mitjançant signatura electrònica, a través del web www.correos.es. Cal emplenar un formulari que es pot presentar de manera telemàtica sense necessitat d’acudir a cap oficina.

 • Número d’enviament

  Documentació electoral

  Els electors que hagin sol·licitat el vot per correu poden consultar l’estat de l’enviament de la documentació a la seu electrònica de l’Oficina del Cens Electoral. Per tal de fer-ho, cal aportar l’identificador (DNI o passaport) i la data de naixement.

Localitzador d’enviaments

Podeu fer el seguiment dels enviaments mitjançant el localitzador web d’enviaments.

ANAR AL LOCALITZADOR

Electors a Espanya

Terminis per al vot per correu

Sol·licitud d’el vot per correu

 • Sol·licitud en oficina de correus
  Del 21 de desembre del 2021 al 3 de febrer del 2022
 • Sol·licitud telemàtica
  Del 21 de desembre del 2021 al 3 de febrer del 2022

Enviament de la documentació electoral

 • Del 24 de gener al 6 de febrer

Dipòsit d’el vot pels electors

 • Fins al 9 de febrer

Informació sobre la normativa electoral

 1. Sol·licitud del vot per correu
  • L’elector té l’imprès de sol·licitud de vot per correu a la seva disposició a les oficines postals d’arreu d’Espanya.

  • Ha d’emplenar el model oficial de sol·licitud de vot per correu i l’ha de lliurar personalment a qualsevol oficina de Correos.

  • L’elector ha de mostrar el DNI (no és vàlid el resguard del DNI en tràmit), el permís de conduir o el passaport per comprovar-ne la identitat i la signatura.

  • Encara que els documents estiguin caducats, s’accepta presentar-los, però en tot cas han de ser originals i no fotocòpies.

 2. Sol·licitud d’el vot per correu de forma telemàtica
  • L’elector podrà fer la sol·licitud de vot per correu, mitjançant signatura electrònica, a través del web www.correos.es

    

  • Haurà d’omplir un formulari que es podrà lliurar de forma telemàtica sense necessitat d’acudir a una oficina

 3. Lliurament de la documentació electoral
  • La documentació necessària per emetre el vot es lliura a l’elector per correu certificat.

  • El lliurament de la documentació sempre s’ha de fer personalment a l’interessat i al domicili indicat a la sol·licitud.

  • Després de dos intents sense aconseguir lliurar la documentació al domicili de la sol·licitud, es deixa un avís d’arribada per recollir-lo a l’oficina postal corresponent.

 4. Remissió del vot
  • L’elector ha de presentar a qualsevol oficina postal d’Espanya el sobre dirigit a la mesa electoral amb el certificat d’inscripció en el cens electoral, el certificat de votació i la butlleta.

  • O també, si així ho desitja, en el moment en què rebi la documentació electoral al domicili, l’elector té l’opció de lliurar al carter o cartera el sobre dirigit a la mesa electoral. Aquest ha de contenir el certificat d’inscripció al cens electoral i el de la votació, en el qual ha d’incloure la papereta, a canvi d’un justificant acreditatiu del dipòsit del vot.

  • L’enviament es cursa com a correu certificat i urgent de forma gratuïta a qualsevol oficina postal d’Espanya.

 5. Persones amb diversitat funcional
  • Totes les persones amb discapacitat majors de 18 anys poden exercir el dret a sufragi actiu de manera conscient, lliure i voluntària, en la forma de comunicació i amb els mitjans de suport que requereixi.

 6. En cas de malaltia o incapacitat que impedeixi formular personalment la sol·licitud de vot
  • L’elector ha d’acreditar aquesta condició mitjançant un certificat mèdic oficial que s’ha d’incloure amb l’imprès de sol·licitud del vot per correu.

  • La persona autoritzada davant notari o consolat pot fer aquesta sol·licitud en nom de l’elector.

  • Cada elector pot estar representat només per una persona autoritzada i cada persona autoritzada pot representar només un elector.

  • El treballador de Correos ha de recollir la documentació presentada pel representant per remetre-la a l’Oficina del Cens Electoral.

Electors Espanyols Temporalment a l’Estranger (E.R.T.A)

Terminis eleccions

Del 21 de desembre 2021 al 15 de gener 2022

 • Sol·licitud del vot per correu

Fins el 24 de gener (sense impugnació de candidatures)

Fins el 1 de febrer (amb impugnació de candidatures)

 • Enviament a l’elector de la documentació per al vot per correu per part de l’Oficina del Cens Electoral.

Fins al 9 de febrer

 • Remissió per electors del vot per correu.

Informació sobre la normativa electoral

 1. Sol·licitud del vot per correu
  • La sol·licitud es pot recollir a les oficines consulars o mitjançant el web del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació (www.exteriores.gob.es)

  • L’elector ha d’estar inscrit al Registre de Matrícula del consolat com a no resident. Si no hi està inclòs, pot fer-ho en el moment en què reculli la sol·licitud esmentada o quan hagi de lliurar-la.

  • La sol·licitud emplenada s’ha de presentar personalment a l’oficina consular o secció consular de l’ambaixada, que ha de procedir a remetre-la a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent.

 2. Lliurament de la documentació electoral
  • La Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral remet per correu certificat la documentació necessària per emetre el vot al domicili a l’estranger que hagi indicat l’elector a la sol·licitud.

 3. Remissió del vot per correu
  • Un cop rebuda la documentació, els electors han d’enviar el vot a la mesa electoral per correu certificat i urgent.

Electors espanyols residents a l’estranger (C.E.R.A)

Podeu obtenir informació sobre la manera d’exercir el dret de sufragi dels electors C.E.R.A. a la pàgina web de l’Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació (www.exteriores.gob.es)

ANAR AL WEB DEL MINISTERI D’AFERS EXTERIORS

Instruccions del President per a les eleccions

Instruccions sobre la col·laboració de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos a les Eleccions a les Corts de Castella i Lleó el 13 de febrer de 2022.

INSTRUCCIONS DEL PRESIDENT